Životopis Vladimíra Franze, kandidáta na prezidenta 2013

Vladimír Franz se narodil 25. května 1959 v Praze v rodině elektroinženýra a zdravotní sestry. Jeho vztah k umění možná předurčil zajímavý rodokmen. Dědeček Vladimírovy maminky byl strýcem světově uznávaného výtvarníka Jiřího Trnky.
 
Po absolvování gymnázia studoval v letech 1978 až 1982 Právnickou fakultu UK Praha. Současně přitom soukromě studoval malbu u Karla Součka a Andreje Bělocvětova, skladbu u Miroslava Raichla a Vladimíra Sommera, dějiny umění u Jaromíra Homolky a dějiny hudby u Jaromíra Kincla. Na počátku 80. let byl spoluzakladatelem, scénografem, výtvarníkem a skladatelem autorského divadla Kytka.
 
Vysokou školu sice absolvoval s titulem doktor práv, ale dobrovolně se rozhodl této profesi nevěnovat. Praxe totalitního práva ho nikterak neoslovovala. Přitahovalo jej umění a vůle prosadit se v této oblasti, ve které spatřoval ostrůvky nezávislosti. Bez – v té době – vyžadovaného formálního vzdělání v oboru a zejména bez členství v patřičných organizacích, to ale bylo velmi složité. Proto se po vysoké škole neváhal živit raději v nejrůznějších dělnických profesích. V polovině 80. let našel uplatnění v učňovském školství, kde se mj. snažil pozitivně působit na tzv. problémovou a sociálně neukotvenou mládež.
 
Profesionalizaci v oboru mu přineslo angažmá v tehdejším Divadle pracujících v Mostě, kam nastoupil jako korepetitor a autor hudby spolu se skupinou absolventů DAMU v čele s režisérem Zbyňkem Srbou.
 
V současné době působí jako pedagog Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde již mnoho let vede Kabinet scénické hudby. Přednáší také na Filmové fakultě AMU. V letech 1996 až 2000 stál v čele Akademického senátu AMU. Jako pedagog působil i na brněnské FAVU. Profesorem na AMU pro obor dramatická umění – dramaturgie činoherního divadla byl jmenován dne 5. října 2004 ve Velké aule Karolina, a to ke dni 15. října 2004.
 
Je šestinásobným držitelem ceny Alfreda Radoka (1998, 2000, 2002, 2005, 2006 a 2007) a Ceny Divadelních novin (2001) a ceny OSA (2011).
 
Vladimír Franz je rozvedený, je otcem dcery. Jeho současnou partnerkou je fotografka Ida Saudková.
 
Jeho majetek tvoří třípokojový byt na pražském Smíchově a stavení v jihozápadních Čechách, které je v rekonstrukci a slouží i jako ateliér.
 
Ovládá český, anglický a ruský jazyk.

Zdroj - životopis Vladimíra Franze:
http://www.vladimirfranz.cz/bio/

Kam dál?

  • Proč kandiduji  - Proč kandiduje Vladimír Franz na prezidenta České republiky
  • Video  - Volební video spoty, rozhovory a zajímavé video reportáže