Proč kandiduji na prezidenta České republiky

Proč kandiduje Vladimír Franz na prezidenta

10 důvodů, proč podporovat prof. JUDr. Vladimíra Franze

 1. Je kandidátem, kterého navrhli sami občané. Myšlenka zúčastnit se prezidentských voleb se nezrodila v jeho hlavě, ale po zralé úvaze vyslyšel nečekaně vysokou poptávku lidí nespokojených se stavem současné politiky i s nabídkou deklarovaných kandidátů.
 2. Nikdy nebyl členem komunistické ani jiné strany, do žádné strany nehodlá vstoupit a necítí se vázán nikým z politického spektra.
 3. Nemá žádné kompromitující vazby na politickou scénu ani na ekonomické struktury.
 4. Není spojen s žádnou korupční aférou.
 5. Je vzdělanou a tolerantní osobností bez předsudků.
 6. Je schopen naslouchat a vést dialog, jeho názory jsou dlouhodobě konzistentní.
 7. K jeho prioritám patří růst vzdělanosti a kulturnosti společnosti.
 8. Svou kampaň chce stavět na tématech souvisejících s obecnou morálkou, vztahy mezi lidmi, důstojném a sebevědomém postavení České republiky ve světě.
 9. Záleží mu na osudu země, v níž se narodil, vyrůstal a vystudoval, země, v níž žije a pracuje. Cítí se být jejím občanem a jako takový odmítá zůstat pasivní.
 10. V případě zvolení nehodlá vytvářet nezávislé mocenské centrum, bude garantem férovosti a dodržování principů parlamentní demokracie i prosté lidské slušnosti.

Kým Vladimír Franz je

 • Občanem České republiky
 • Absolventem Právnické fakulty UK Praha
 • Řádným profesorem Akademie múzických umění
 • Českým výtvarníkem a hudebním skladatelem
 • Člověkem citlivým vůči nespravedlnosti
 • Člověkem se smyslem pro humor
 • Člověkem s niterným vztahem k přírodě
 • Člověkem, který se nikdy nepřestal vzdělávat, rozšiřovat své vědomosti a schopnosti
 • Člověkem schopným naslouchat druhým
 • Člověkem, jemuž nebyl a není lhostejný osud země, v níž se narodil, vyrůstal a vystudoval, země, v níž žije a pracuje

Kým Vladimír Franz není

 • Nebyl a není členem žádné politické strany
 • Nebyl a není součástí zájmových skupin, které kdy usilovaly o zákulisní ovládnutí moci
 • Nestál nikdy u předražených státních zakázek
 • Nebyl a není extremistou

O Iniciativě Vladimír Franz Prezidentem

Zásady Iniciativy VFP

 1. Jsme autentickou veřejnou iniciativou, která si dle svého přesvědčení sama vybrala a nominovala svého občanského kandidáta.
 2. Naším jediným cílem je zvolení prof. Vladimíra Franze českým prezidentem.
 3. Chceme svým snažením inspirovat občany k vlastní aktivitě a vytvořit tak široké hnutí.
 4. Nehájíme skryté zájmy žádného z dalších kandidátů.
 5. Nehledáme komerční partnery mezi společnostmi, usilujeme pouze o podporu jednotlivců.
 6. Nejsme honorováni za svou práci pro iniciativu VFP.
 7. Nespojíme se s žádnou politickou stranou.
 8. Nebudeme vybírat žádné peníze na kampaň, dokud úspěšně nezískáme potřebných 50 tisíc podpisů.
 9. Nebudeme usilovat o transformaci iniciativy VFP v nový politický subjekt a po volbách ukončíme svou činnost.
 10. Vyzýváme všechny sympatizanty k získávání podporovatelů ve svém okolí – změna, po které toužíme, nepřijde sama!

Zdroj: http://www.vladimirfranz.cz


Kam dál?

 • Životopis  - Životopis Vladimíra Franze, kandidáta na prezidenta 2013
 • Video  - Volební video spoty, rozhovory a zajímavé video reportáže